logo

דבר המנכ”ל

בשנת 2010 יוון נקלעה למשבר והיתה על סף חדלות פירעון בגלל חובות עצומים של הממשלה כלפי בנקים אירופאים ומוסדות פיננסיםבעקבות המשבר האיחוד האירופי נרתם להצלת הכלכלה היוונית ונבנתה תוכנית הבראה הכוללת רפורמות חשובות בכל המגזרים במשק ובמיוחד במגזר הציבורי.

בשנים שלאחר המשבר כלכלת יוון הממשלה ביצעה מספר מהלכים על מנת לעמוד בתוכנית ההבראה ובין היתר העלתה את שיעורי המס והוסיפה מס רכוש.

בעקבות ירידה במשכורות ובפנסיות היוונים שהיו צריכים כסף זמין החלו לממש נכסים. יוונים רבים החזיקו נכסים במרכזי הערים ולכן מקומות כמו סלוניקי ואתונה ספגו את מרבית הירידות. המיסוי החדש “Single Real Estate Property Tax -“ENFIA גם הגביר את המוטיבציה בקרב היוונים למכור, מאחר והם נדרשו לשלם סוג של מס רכוש, גם אם הנכס ריק כך מחירי הדיור באזורים מסוימים ביוון פחתו משמעותית ונכסים נמכרו הרבה מתחת לשווי שלהם.

בשנת 2014 החלה התייצבות מסוימת בכלכלה היוונית והמחירים הפסיקו לרדתבשנה האחרונה חלה מגמה של עלית מחיריםבאזורים מסוימים המחירים מאמירים באופן קבוע מדי חודש ואף עברו את המחירים של טרום המשבר.

אולםעדיין באזורים מסוימים ניתן למצוא (אם כי הרבה יותר קשה מבעברנכסים במחירים נמוכים.

שינוי המגמה והתהליך שבו המשק יוצא מן המשבר ועובר לתקופת שגשוג הוא זמן קריטי של ניצול הזדמנויותעדיין חלק מהמשקיעים יושבים על הגדרולכן זה הרגע לזהות את השינוי הכלכלי ולבצע השקעה במדינה שהיא גם מערביתגם שייכת לגוש האירו וגם מבוקשת מאוד על תיירים רבים ועל יוונים עצמם.

אנחנו ביוון החדשה ועל פי דעתם של אנליסטים רבים מן המגזר הפיננסי, סבורים שהקריסה כמו גם ההזדמנות באתונה היא חלק מהמחזוריות הקבועה בשוק הנדלןכפי שהיה במדינות רבות (כולל ארהב וישראל)כל משבר הסתיים בעליות מחיריםולכן ביוון יש הזדמנות אמתיתשקוראת אחת לתקופה. הזדמנות זו מאפשרת לבצע השקעות חכמותבנכסים ששיעור עליית הערך הפוטנציאלי שלהם הוא ברמת וודאות גבוה שאין כדוגמתו.

אנחנו מאמינים בשוק של יוון ולכן באופן אסטרטגיהחברה נכנסת כמשקיעה כמעט בכל השקעה משמעותית עם מספר משקיעיםעד כה החברה ביצעה באופן ישיר מספר השקעות שמניבות תזרים שוטףלה ולמשקיעים עימה בנכסים בשותפות.

באמצעות יוון החדשה – השקעות נדלן אני מבקש לפתוח צוהר למשקיעים נוספיםשבהם אני רואה שותפיםומזמין אותם לעשות מעשה ולנצל את ההזדמנויות שנוצרה ולבצע השקעות אינטליגנטיות ובטוחות ביוון.

חברת יוון החדשה מחויבת לערכים של מהימנות, מקצועיות ואחריות ועושה ותעשה מאמצים לצמוח יחד עם המשקיעים שלה בביטחון לאורך השנים הבאות.

גיא כהן טוהר  – מנכ”ל