logo

אמנת המס בין ישראל ליוון

  1. מדיניות המיסוי בישראל שונתה בשנים האחרונות ומשיטת מיסוי טריטוריאלית, משמע, נישום ישלם מס רק בגין ההכנסות שהופקו בישראל, הוחלפה השיטה לשיטת מיסוי פרסונאלית – אישית לכל תושב, מכאן שתושבי ישראל מחויבים לשלם מס בגין הכנסותיהם מישראל וגם בגין הכנסות שהופקו במדינות אחרות. עקב כך נישום עלול למצוא עצמו נדרש לשלם מס כפול בגין אותה הכנסה, גם בישראל וגם במדינת ההשקעה. הסיכון לתשלומי כפל מס עלול בהחלט להשפיע על מידת הכדאיות של כל עסקה.

  לנוחיותכם, צירפנו את אמנת המס בין ישראל ליוון בעברית ואת אמנת המס בין ישראל ליוון באנגלית. בהקשר זה, ראוי לציין שבמקרה של שוני בין הגרסה היוונית לגרסה הישראלית, הגרסה האנגלית גוברת.